Nye spilleregler på Facebook 2018

En ny algoritme trådte i midten af januar 2018 i kraft på Facebook. Denne opdatering blev søsat for fremadrettet at sikre, at platformens private brugere i højere grad eksponeres for et mere relevant newsfeed med indhold som er delt af venner og familier frem for indhold delt af virksomhedssider. På den måde kan man sige, at algoritmen grundlæggende vil gavne den private Facebook-bruger, da newsfeedet på Facebook gerne skulle blive en ”bedre” oplevelse for den enkelte bruger.

Men hvad så med virksomhedssider på Facebook? Hvordan skal de forholde sig til disse ændringer? Kan de overleve? Der er flere forskellige bud på dette, men idet det endnu er en ubekendt faktor, hvordan Facebook over de næste par måneder konkret ruller deres ændring ud, kan der kun gisnes herom! Den grundlæggende antagelse er dog, at virksomhedssider på Facebook vil blive påvirket af algoritmeændringen på den organiske del af deres indhold. Det vil sige, at diverse virksomhedsopslag, som bliver delt på Facebook uden betaling, i mindre grad vil opnå synlighed på den sociale medieplatform. I forlængelse heraf har Facebook meldt ud, at den betalte annoncering fra virksomheder dog ikke vil blive påvirket negativt af opdateringen.

Denne nedprioritering af indhold fra virksomhedssider til fordel for delt indhold fra private brugere er dog ikke nogen markant ændring i sig selv, ligesom det ej heller er nogen udpræget nyhed, at indhold har lav værdi på den sociale platform, hvis ikke det formår at engagere brugerne. Tværtimod! Dette er en udvikling som har taget fart siden begyndelsen af 2015, men som dog blev mere udtalt med Mark Zuckerbergs udmelding om algoritmeændringen i begyndelsen af 2018: ”One of our big focus areas for 2018 is making sure the time we all spend on Facebook is time well spent. [...] Recently we've gotten feedback from our community that public content -- posts from businesses, brands and media -- is crowding out the personal moments that lead us to connect more with each other. [...] As we roll this [red. the algorithm] out, you'll see less public content like posts from businesses, brands, and media.”

Zuckerbergs udmelding skal dog ikke få virksomheder til at gå helt ned med flaget. Det skal i stedet ses som en reminder til de mange Facebooksider om, at de skal levere bedre og mere engagerende indhold, og altså stoppe produktionen af de mange opslag, der ikke skaber brugerhandlinger. Det antages hermed, at virksomhedssider, der allerede nu formår at skabe engagement med deres organiske trafik ikke i ligeså høj grad vil blive påvirket af Facebooks ændring – men igen, der kan endnu kun gisnes herom . I forlængelse af ovenstående bør den nye opdatering derfor grundlæggende ses som en positiv ting, idet Facebook herved fjerner noget af den ”støj” som på nuværende tidspunkt kan distrahere potentielle kunder fra at modtage en virksomheds budskaber.

Afslutningsvist kan det diskuteres, om ikke Facebooks algoritmeopdatering blot understreger, at virksomheder fra nu af bør betragte Facebook som et betalt medie på lige fod med eksempelvis den trykte presse, tv-annoncer mv. frem for som et socialt medie.

 

Topics: Inbound Marketing