Native Advertising Awards 2018

Siden 2016 har Native Advertising Institute slået dørene op til The Native Advertising Awards i Berlin, der har til formål at promovere inspirerende, effektive og kreative native-indsatser, med besøgende fra 45 lande. Juryen bag The Native Advertising Awards 2018 skulle finde frem til vinderen blandt næsten 200 indsendelser, i hver af de 33 kategorier, fordelt under temaerne: Strategi, Kanaler og Format.

Fælles for vinderne under temaet Strategi er, at de alle har haft en forbruger-orienteret fremgangsmåde og taget udgangspunkt i én specifik målgruppe. Det vil sige at de alle har produceret indhold med henblik på hvad der kan skabe mest værdi for denne målgruppe og med respekt for det brugte medie. Derudover har flere af vinderne opnået gode resultater ved også at levere supplerende indhold, der ikke nødvendigvis har været en del af hovedbudskabet for kampagnen.

Fælles for vinderne under temaet Kanaler er, at de alle gør brug af de virkemidler de forskellige kanaler tilbyder og derved skræddersyer deres budskab til den valgte platform. Flere har også oplevet succes ved at lade deres eget brand stå i baggrunden for kampagnen og lade en historie tale i stedet. Også her har en forbruger-orienteret fremgangsmåde været brugt, hvor der i højere grad end hos vinderne under Strategi, har været lavet forbruger-undersøgelser sideløbende med kampagnerne.

Fælles for vinderne under temaet Format er, at de alle har brugt tid på kvalitative undersøgelser forud for deres kampagner. De kvalitative undersøgelser har blandt andet berørt klientens forretning og forretningens målgruppe og derved har de fået en god forståelse for KPI’er og hvad der skaber værdi for målgruppen. Disse undersøgelser har understreget vigtigheden af originalt indhold. Derudover har afgrænsningen af målgruppen haft en stor effekt på kampagnens samlede performance.

 

 

Native Advertising Institute har selv samlet 14 gennemgående punkter fra alle vinderne (s. 218-220):

 

 1. Be courageous
 2. Respect the DNA
 3. Make the brand understand
 4. Step away from the brand and product
 5. Create strong and long-term commitments
 6. Longer videos works for youngsters
 7. Sticky CTAs can work
 8. Spend time on qualitative research
 9. Find a niche
 10. Go wild – visually
 11. Include more partners
 12. An ongoing dialogue is key
 13. Data data data
 14. Look into the newsroom

Du finder hele rapporten over vinderne fra Native Advertising Awards 2018 her